• Rune Thorsen fra Indre Agder Transport (fra venstre), samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, daglig leder i Konsmo Fabrikker, Frank Hestås og produksjonssjef Simon Nodevik. FOTO: Roald Ankersen

Får lov til å kjøre med deler av hus stikkende ut fra lasteplanet

Tre år etter at Konsmo Hus søkte om dispensasjon, ga samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen bedriften lov til å kjøre med deler av hus stikkende ut fra lasteplanet.