• 8,7 millioner kroner før skatt. Det ble Returkrafts overskudd i 2017 - ny rekord. FOTO: Rune Øidne Reinertsen (arkiv)

Stadig bedre for Returkraft

Fra 2014 har Returkraft gått med overskudd. Store er de ikke, men voksende. Og ikke minst beroligende for eiere og garantister.