Inntektstoppen i Songdalen

Disse tjente mest i Songdalen kommune.