Les også: Flåthen åpner for å fjerne formuesskatten

Stoltenberg ble utfordret av LO-leder Roar Flåthens skatteutspill da trontaledebatten i Stortinget ble sparket i gang mandag. Statsministeren svarte med å si at det ikke er aktuelt å fjerne formuesskatten, men la til at det kan komme endringer og justeringer.

– Vi går ikke inn for å fjerne en skatt som bidrar med 14 milliarder kroner, og det oppfatter jeg ikke at LO-lederen ønsker heller. LO-lederen ønsker en gjennomgang. Vi har allerede justert formuesskatten, og jeg utelukker ikke at nye justeringer også kan komme i fremtiden, sa Stoltenberg.

Finanskrisen Statsministeren sa også at finanskrisen etter hans syn er det endelige farvel til en uansvarlig høyrepolitikk med lave skatter og høye velferdstjenester.

– Den internasjonale gjeldskrisen innebærer det endelige farvel til høyresidens skattelettepolitikk. Noen land har trodd at det går an å ha velferdstjenester på linje med skandinaviske land og skattenivå på linje med det amerikanske. Det går ikke. Det er uansvarlig og usosialt. Riktig bruk av offentlige penger gjør at vi kan bruke mer penger på kunnskap og utdanning der vi ønsker å bruke mest, sa Stoltenberg.

– Norge er ikke Hellas I debatten som fulgte understreket både Høyre-leder Erna Solberg og Frp-leder Siv Jensen at det er forskjell på krisen i Hellas og situasjonen i Norge.

– I Norge dreier det seg om å gjøre de riktige tingene i dag, slik at konkurransekraften består. Og det er åpenbart der LO-lederen har fått noen aha-opplevelser. Formuesskatten bidrar til at det gjør det vanskeligere å drive i konkurranseutsatt politikk, sa Solberg.

Fpr-leder Siv Jensen la fram et forslag fra Fremskrittspartiet der Stortinget ber regjeringen utrede konsekvensene av formuesskatten for norske bedrifter:

– Den debatten har Ap unngått å ta. De har gjort det til en debatt om den ene prosenten av de rikeste her i landet, selv om statsministeren vet at det er feil. Det dette handler om, er at norske bedrifter utsettes for et stadig sterkere press for å overleve, sa Jensen.