– Vi har prøvd å komme til enighet i forhandlingene, men det var dessverre ikke mulig. Det var manglende forhandlingsvilje fra NHOs side som gjorde at LO valgte å bryte forhandlingene, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– Det skal to til for å forhandle og finne løsninger. Viljen må med andre ord være til stede på begge sider, kontrer NHO-direktør Ole Erik Almlid

– Dessverre står vi langt fra hverandre nå. Vi er avhengig av å få riksmeklers hjelp og har tillit til at han vil bidra til at vi finner en fornuftig løsning som sikrer bedrifter og arbeidsplasser i den krisen vi nå står i, fortsetter han.

Også YS har vært med i forhandlingene.

Nå skal partene møtes hos Riksmekleren 9. april. Dersom de da ikke blir enige, blir det streik. Omfanget av en eventuell streik blir kunngjort 6. april.

Stor avstand

Da forhandlingene startet onsdag, konstaterte begge parter at avstanden var stor og at det ville bli tøffe forhandlinger.

Mens både LO og YS krever at lønnsveksten holder tritt med prisveksten, som er anslått til 2,8 prosent, krever NHO at lønnsveksten holdes på handelspartnernes nivå på 2,2 prosent. Det betyr i realiteten en reallønnsnedgang.

NHOs argumenterer med at konkurranseutsatt industri er svært utsatt på grunn av koronapandemien og at mange bedrifter sliter. Dette er derfor tiden for stor moderasjon, mener arbeidsgiverforeningen.

LO mener på sin side at det er viktig å sikre at folk har en inntekt som gjør at samfunnshjulene kommer i gang igjen. Bruddet dreide seg om penger, bekrefter Følsvik.

– Det har handlet både om et generelt tillegg til alle, samt et lavlønnstillegg for dem som tjener minst. Dette har vi ikke fått gehør for hos NHO, sier hun.

LO har nå varslet avtale- og plassoppsigelse for 179.002 arbeidstakere.

Stor streikevilje

Blant LOs medlemmer er det stor vilje til å gå til streik dersom ikke resultatet hos Riksmekleren sikrer at kjøpekraften opprettholdes.

– Jeg oppfatter at det er stor streikevilje for et solidarisk oppgjør, leder i Fellesforbundet Jørn Eggum.

Han sier LOs krav i lønnsoppgjøret handler om å være solidarisk med dem som er rammet av koronasituasjonen.

– De som har båret den tyngste børen gjennom koronaen, skal ikke sakke akterut. Det er viktig å sørge for at folk kommer tilbake til et arbeidsliv der lønna ikke har gått ned.

Eggum får støtte av leder i Fagforbundet Mette Nord.

– Det er helt uakseptabelt at våre medlemmer skal få mindre å rutte med, sier hun.

Provosert

Ute i bedriftene er mange mektig provosert over NHOs utspill om reallønnsnedgang. Det har nørt opp under streikeviljen, sier klubbleder Hilde Elgesem Andersen ved Norautron AS i Horten til NTB.

– Vi stiller oss uforstående til NHOs krav om at vi skal ned i lønn. Det er provoserende og uansvarlig, sier Andersen, som også er avdelingsleder for Fellesforbundet Vestfold Nord.

Hun kjøper ikke argumentet om at industrien er ekstra utsatt i år på grunn av koronapandemien, men peker på at NHO har kommet med krav om nulloppgjør i en årrekke.

– Vi har ansvarlige krav inn til lønnsoppgjøret. Ingen er interessert i å forhandle seg ut av porten, men vi skal ha vår del av verdiskapingen, slår hun fast.