• Drøye 19 millioner kroner summerte Helge Aasens lønnsslipper seg til i 2018. Mye var bonus og skyldtes særlig børsnoteringen. FOTO: Kjartan Bjelland (arkiv)

Tjente 19,1 mill. i fjor

19,1 millioner kroner fikk Elkems konsernsjef Helge Aasen i lønn og bonus i 2018. Brorparten skyldes tilbakekomsten på Oslo Børs.