Det viser anslagene fra det statlige Konjunkturinstitutet denne uken.

Den økonomiske veksten i produksjonen av varer og tjenester (BNP) blir noe sterkere, mens arbeidsløsheten i vårt naboland i øst stabiliserer seg, ifølge instituttet, som er blant de ledende i Sverige. Tidligere har Konjunkturinstitutet spådd et lite hopp i arbeidsledigheten.

— Det som holder veksten i Sverige oppe, er den innenlandske etterspørselen og husholdningenes forbruk, sier instituttets prognosesjef Jesper Hansson til Dagens Industri.

Spådommene for Sverige er enda et tegn på at økonomien utvikler seg sterkere i flere land i den nordlige del av EU enn i kriseområdene i Sør-Europa. Også Verdensbanken spådde nylig flere år med svak vekst i rike land.

Små skritt

Instituttet tegner et bilde av at svenskene gjør små skritt fremover i sin økonomiske utvikling.

Sveriges BNP vokser med 1,3 prosent i år og 2,3 prosent i 2014, spår instituttet. Tidligere regnet tallknuserne med en beskjeden vekst i år på beskjedne 0,8 prosent samt en noe lavere vekst også til neste år.

Konjunkturinstitutet anbefaler den svenske riksbanken å kutte den ledende reporenten med 0,25 prosentpoeng, men tar det for gitt av sentralbanken holder renten uendret på 1,0 prosent helt til slutten av 2014. — Arbeidsledigheten flater ut, sier prognosesjef Hansson.

Hvis spådommene slår til, vil ledigheten holde seg på 8,2 prosent både i år og neste år. Tidligere har instituttets anslag vist en vekst til 8,5 prosent i 2014. ## Støtter Reinfeldt

Konjunkturinstitutet støtter regjeringen Reinfeldts økonomiske opplegg for i år. Den borgerlige regjeringen i Sverige satser på tiltak for 23 milliarder svenske kroner som skal stimulere økonomien mens konjunkturene er svake.

Skattelettelser er det neppe rom for i Sverige hvis det overordnede målet om fremtidige overskudd på statsbudsjettene skal bli innfridd, advarer økonomene i KI. De peker også på at eldrebølgen vil kreve økt ressursbruk i helse- og omsorgssektoren i årene fremover.

Hvis sysselsettingen innen skole, helse og omsorg skal opprettholdes, oppstår derimot et behov for skatteøkninger i valgåret 2014, mener Konjunkturinstitutet.