Toppsjef og gründer Bjørn Tore Larsen i Norse Atlantic kommenterer de ferske resultatene som ble lagt frem onsdag.

Tallene viser et underskudd før skatt på 64 millioner dollar, tilsvarende 680 millioner kroner, for perioden oktober-desember.

Rapporten for fjerde kvartal viser at det gikk langt svakere enn kvartalet før, da selskapet tjente penger for første gang.

– Vi er ikke happy før vi tjener penger også i fjerde kvartal, men resultatene er i tråd med hva vi forventet, sier Larsen i et E24-intervju.

Vinteren er vanligvis tøff for flyselskaper, en tid der de skal tære på opptjente midler fra sommersesongen.

Aksjen faller rundt 20 prosent på Oslo Børs etter rapporten. Dagens fall kommer etter at Norse-aksjonærer har gått på flere smeller.

– Vi liker helst å se aksjekursen stige, og vi håper det vil skje i fremtiden, sier Larsen på telefon.

Inntektene økte

Inntektene til Norse steg kraftig i fjorårets fjerde kvartal sammenlignet med tilsvarende periode året før. Fjoråret var selskapets første hele driftsår.

Billettprisene per passasjer gikk i perioden opp 42 prosent.

– Vi ser at prisene har styrket seg videre så langt i inneværende år, sier Larsen.

Også fremover venter Larsen at prisene vil være relativt høye.

– Spesielt i sommersesongen ser vi at prisene blir høyere enn det de var i fjor sommer.

Også lavprisselskapene Ryanair, Easyhet og Wizz Air har varslet sterk etterspørsel og høyere billettpriser til sommeren. Flytilbudet er begrenset, blant annet grunnet forsinkede leveringer fra flyprodusenten Boeing.

Forretningsmodellen til Norse handler om langdistanseflygninger til forholdsmessig lave priser.

– Vi er trygge på at vi fortsatt vil ha de beste tilbudene, sier Larsen.

Hevder flere flyselskaper er interessert

Norse varslet i fjor høst at flere flyselskaper er interessert i å investere.

Larsen sier at samtalene går fremover, og at han opplever god interesse fra dem de har samtaler med.

I fjor sa Larsen at det var to interesserte flyselskaper. Nå har dette antallet økt, opplyser han, uten å si hvor mange.

– Vil de kjøpe hele selskapet eller en mindre del?

– Det er mange ting som spiller inn på det å kjøpe et flyselskap. Det krever blant annet regulatoriske godkjennelser. Hovedfokus i samtalene har vært å potensielt kjøpe en minoritetsandel.

Gründeren er blant de største aksjonærene i selskapet.

– Er du villig til å selge, dersom det skulle bli aktuelt?

– Jeg vil alltid gjøre det som selskapet og våre investorer er tjent med og har aldri noen absolutt. Det viktigste er å ivareta selskapet og dets aksjonærer på best mulig måte.

Vil leie ut flere fly

Norse vil lære av fjoråret, sier Larsen. Han opplyser at rutevalg og strategi om vinteren vil bli den store forskjellen fremover.

– En betydelig større del av flåten kommer til å være videreutleid til andre. Vi har også fått på plass en vesentlig bedre teknologi som optimaliserer inntektsstyring og prising av billetter.

Norse vil ta tilbake to fly fra videreutleie, slik at det blir 12 fly i drift.

– Om vinteren vil omtrent halvparten av disse være videreutleid, opplyser Larsen.

Utover dette har Norse tre fly på langtidsleie, slik at flåten i alt teller 15 fly.

Selskapet fikk påfyll i kassen i løpet av kvartalet, da det hentet flere hundre millioner kroner i friske penger fra investorer. Dette var imidlertid med på å tynge aksjekursen, som falt kraftig i perioden.

950 mill. i negativ egenkapital

Norse utelukker ikke at det vil trenge mer penger fra investorer. På den digitale kvartalspresentasjonen onsdag opplyste imidlertid Larsen at det per nå ikke ser ut til at selskapet vil trenge en ny kapitalinnsprøyting.

I kassen lå det 55 millioner dollar (rundt 580 millioner kroner) i kontanter og lignende ved utgangen av året.

Norse har i flere runder gått på store tap. Den bokførte egenkapitalen er for lengst tapt, og den er nå negativ med knappe 90 millioner dollar.

Beløpet tilsvarer 950 millioner kroner.

Selskapet mener imidlertid at det er skjulte merverdier utenfor balansen, slik at den reelle verdien av egenkapitalen er høyere. Dette er ifølge selskapet spesielt knyttet til en betydelig nåverdi av flyleiekontrakter og verdifulle landingsplasser på flyplasser.