Fjerning av kontantstøtten ikke tema under budsjettforhandlingene