Les også:

  • Starter seismikkskyting i Barentshavet i sommer

  • Borten Moe i navnestrid med oljedirektøren

– En av de overordnede beskjedene er at vi nå skal nordover, sier Borten Moe til NRK.

I meldingen har regjeringen som mål at aktiviteten i havområdene i nord også skal gi arbeidsplasser på land, men det vil likevel ikke være et krav overfor oljeselskapene.

– Nei, men det betyr at vi vil ha en klar forventning og forhåpning om at aktiviteten nå trekker nordover, sier olje— og energiministeren.

Et hovedmoment i meldingen er å få opp utvinningsgraden på norsk sokkel. Det er Fremtiden i våre hender lite begeistret for. Organisasjonen har beregnet hvor mye olje- og gassressurser som finnes igjen på norsk kontinentalsokkel.

- Stikker hodet i sanden

Dersom reservene, anslått til 7.314 millioner standardkubikkmeter, blir hentet opp og brent av, vil det gi utslipp på 18 milliarder tonn CO2. Det tilsvarer Norges klimagassutslipp gjennom 331 år.

I rapporten skriver miljøorganisasjonen at "det ligger en klimabombe under havoverflaten". Norges klimagassutslipp i 2010 var på 53,7 millioner tonn.

– Ved å stimulere til økt utvinning, stikker Ola Borten Moe og regjeringen hodet i sanden. På denne måten vil verden aldri klare å nå togradersmålet, sier leder Arild Hermstad i Framtiden i våre hender til Stavanger Aftenblad.

Det er sju år siden siste petroleumsmelding ble lagt frem. Den er blitt utsatt flere ganger – hovedsakelig på grunn av intern uenighet i regjeringen.