– Tross utfordrende markeder, har vi bedre kapasitetsutnyttelse, betydelige kostnadsreduksjoner og en markant gjeldsreduksjon hittil i år, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i en kommentar til kvartalstallene, som ble lagt fram torsdag.

Tøft papirmarked

Den verdensomspennende papirprodusenten Norske Skog har lidd seg gjennom et knalltøft papirmarked de siste årene. I takt med at avisopplaget verden over stadig har sunket og blitt mer digitalisert, har selskapsverdien til det tradisjonsrike selskapet. Sist gang Norske Skog leverte et positivt driftsresultat var i første kvartal 2011. Brutto driftsresultat i andre kvartal ble 393 millioner kroner, opp fra 248 millioner kroner i samme periode i fjor, i hovedsak på grunn av lavere kostnader og bedre kapasitetsutnyttelse. Resultatet er på samme nivå som første kvartal i 2012, til tross for avviklingen av produksjonen ved Follum og salget av Bio Bio i Chile, heter det i børsmeldingen selskapet sendte ut torsdag morgen.

Rød bunnlinje

Men selv om selskapet endelig er i pluss på driften var bunnlinjen fremdeles rød. Norske Skog hadde et resultat før skatt på minus 125 millioner kroner i årets andre kvartal, noe som er omtrent en halvering av underskuddet fra samme periode i fjor.

Høye finanskostnader farget resultatet negativt.

Selskapet opplyste torsdag også at det selger Parenco, som ligger i Renkum i Nederland og returpapirvirksomheten Reparco. Kjøperen er det nederlandske investeringsselskapet H2 Equity Partners. Norske skog venter å tjene om lag 220 millioner kroner på salget.