Nyutdannede måtte stille opp på ubetalt kurs for å bli med på utenlandstur