Kaller inn utelivs­bran­sjen: – Åpen­bare kunn­skaps­hull