Hotellet økte omsetningen med 43 millioner kroner på tre år

foto