Endret fredet eiendom: Må møte i retten som tiltalt