Grep skal forhindre svært lave strøm­pri­ser på Sørlan­det og skyhøye priser på Østlan­det