– Finansåret 2022 vil bli et vanskeligere år med enda flere utfordringer, sier finansdirektør i Intra Ikea Group, Martin van Dam, til Reuters.

Den globale fraktkrisen i kjølvannet av coronapandemien og råvaremangel er årsakene Ikea-toppen peker på når han varsler at prisene skal opp.

Intra Ikea Group med eierselskapet Inter Ikea Holding B.V utgjør Ikea sentralt. De eier blant annet Ikea-konseptet og tjener hovedsakelig penger på å selge varer videre til Ikea-franchisene.

Moderselskapet holdt innkjøpsprisene ut til forhandlerne uendret gjennom finansåret 2021, men det kommer ikke til å fortsette.

– Selv om vi ikke kan fortsette å sikre faste priser til forhandlerne under disse vanskelige omstendighetene, planlegger vi å ta deler av regningen for de økte kostnadene i finansåret 2022, sier Van Dam i selskapets oppsummering av året.

Resultatet for finansåret 2021, som løper fra 1. september 2020 til 31. august 2021, ble lagt fram onsdag. Intra Ikea Group hadde et resultatet før skatt på 1,71 milliarder euro. Det er svakt ned fra finansåret 2019, det siste hele året før pandemien.

Varehuseierne vil få noe frihet til å avgjøre om, eller hvor mye, de høyere innkjøpsprisene skal påvirke prisene ut til forbrukeren, opplyser Van Dam til Reuters.

Uklart hvordan det rammer norske priser

Om prisene skal opp hos de norske varehusene kan ikke Ikea Norge si noe om foreløpig, ifølge kommersiell sjef Eja Tuominen.

– Hva prisene vil bli fremover er veldig vanskelig å si nå. Etter årsskiftet vil vi se på om det blir nødvendig å gjøre noen endringer. Det vil altså ikke skje noe før utpå nyåret, sier hun.

Tuominen sier de er glade for at de har kunnet holde prisene jevnt i 2021, og at de først og fremst er opptatt av holde prisene lave.

Eja Tuominen, kommersiell sjef i Ikea Norge Foto: IKEA

Hvilke produkter som eventuelt står i fare for å få en prisøkning er også vanskelig å si sikkert, sier Tuominen. Årsakene er at de pågående krisene ikke slår ut likt på alle varer.

– Transportkostnadene øker mest på småvarer som produseres i Asia, mens råvareprisene påvirker trevareprodukter som produseres i Europa. Hvis det kommer en prisøkning på grunn av råvareprisene er det møbler som rammes, mens hvis transport slår ut vil det derimot ramme småproduktene, sier Tuominen.

Hun peker også på at kronekursen påvirker, og at dette samlet gjør bildet komplisert.

Tror varemangelen vil fortsette

Transportutfordringene bidrar ikke bare til høyere priser. Det gir også utfordringer med å ha alle produkter tilgjengelig. Fraktkapasiteten med containerskip i verden er sprengt, spesielt mellom Asia og Vesten. Kapasitetsutfordringene rammer mange bransjer, og som E24 tidligere har skrevet om er også Ikea rammet av varemangelen.

– Problemer i forsyningskjeden førte til et vesentlig fall i tilgjengeligheten på produkter, som vi fremdeles ikke har kommet oss over. Vi forventer at det vil fortsette langt inn i finansåret 2022, skriver Inter Ikea Group i årsoppsummeringen sin.

Utfordringene påvirker blant annet kunder som vil kjøpe garderober eller kjøkken, sier Eja Tuominen i Ikea Norge.

– Kjøkken har veldig mange komponenter, så her er det større risiko for at leveringstiden er lengre enn vanlig. Et lite bord er enten tilgjengelig eller ikke, men det er ikke like lett med kjøkken.