• En arbeider på bildelfabrikken i Farsund. FOTO: Kjartan Bjelland

Flere menn faller utenfor arbeidslivet på Sørlandet

Mens det blir noen flere sørlandske kvinner i jobb, faller flere og flere menn utenfor arbeidslivet i landsdelen.