Etter 39 år i Lindesnes flytter hjørnesteinsbedrift til Mandal