• Sørlandets største tetthet av roboter og eksklusive navn på kundelisten hjalp ikke: Benteler-konsernet måtte skrive ned verdien av bildelfabrikken på Lista til null før Chassix Norway AS tok over virksomheten. FOTO: Kjartan Bjelland (arkiv)

Bentelers blodrøde siste-år på Lista

Før bildelfabrikken på Lista ble solgt fra Benteler til Chassix Norway AS, ble verdien av den skrevet ned til null. Det ga et tap på 235 millioner kroner før skatt i 2017 for Benteler Automotive Farsund AS .