• Bildet er fra E 18-utbyggingen mellom Arendal og Tvedestrand og viser asfaltering ved Vennevann i Tvedestrand. Masterstudentene Yomiyu Wakgari Gamachu og Andreas Korsnes har sett på hvilket prisnivå Statens vegvesen har lagt seg på når eiendommer er blitt kjøpt opp for å kunne føre veitraseen fram. FOTO: Nye Veier AS

Veivesenet betaler ekstra for eiendommer for å unngå konflikter

Statens vegvesen strekker seg for å unngå konflikter når eiendommer må vike på grunn av veibygging. Prisen de betaler, ligger 10–15 prosent over antatt markedsverdi.