Kypros' regjering og kreditorer vurderte søndag å reforhandle betingelsene for krisehjelpen som skal redde bankene på øya fra kollaps.

I utgangspunktet skal småsparerne tvinges til å betale 6,7 prosent av pengene de har på konto for å hjelpe bankene. Men det diskuteres om avgiften bør være mindre, ifølge en kilde med god kjennskap til forhandlingene.

Etter at det opprinnelige forslaget utløste raseri og fortvilelse blant innbyggerne på Kypros, er det blitt foreslått å senke avgiften til 3 prosent for innskudd mindre enn 100.000 euro.

Det betyr imidlertid at avgiften må økes fra 9,9 til 12,5 prosent for innskudd over 100.000 euro.

En talsmann for EUs økonomikommissær Olli Rehn sier kommisjonen ikke har noe imot en slik løsning så lenge den støttes av myndighetene på øya.

— Da vil kommisjonen være rede til å anbefale at eurolandene godkjenner avtalen, sier talsmannen.

Nasjonalforsamlingen på Kypros skulle egentlig stemme over den svært kontroversielle bankskatten søndag, men avstemningen er blitt utsatt til mandag.