• Nina Utland slutter som redaktør i Lyngdals Avis, noe som fører til at nettavisen legges ned i sin nåværende stilling. Her sammen med medeier Ariel Fåland. FOTO: Torbjørn Witzøe

Over og ut for Lyngdals Avis

Lyngdals Avis legges ned i sin nåværende form etter at redaktøren slutter.