• Denne superriggen, hvor kristiansanderen Harald Frigstad lenge var sentral i eierselskapet, (men ikke lenger nå,) har topp moderne bore- og løfteutstyr fra NOV om bord. At det ikke er blitt mange slike leveranser i det siste, preget NOV-konsernet regnskapstall for 2016. FOTO: Frigstad Offshore (arkiv)

NOV-konsernets inntekter halvert

NOV-konsernets inntekter sank med over 50 prosent fra 2015 til 2016, og for første gang er ikke offshoreutstyr største bidragsyter.