Denne superriggen, hvor kristiansanderen Harald Frigstad lenge var sentral i eierselskapet, (men ikke lenger nå,) har topp moderne bore- og løfteutstyr fra NOV om bord. At det ikke er blitt mange slike leveranser i det siste, preget NOV-konsernet regnskapstall for 2016. Denne superriggen, hvor kristiansanderen Harald Frigstad lenge var sentral i eierselskapet, (men ikke lenger nå,) har topp moderne bore- og løfteutstyr fra NOV om bord. At det ikke er blitt mange slike leveranser i det siste, preget NOV-konsernet regnskapstall for 2016. Foto: Frigstad Offshore (arkiv)

NOV-konsernets inntekter halvert