• Kurt Mosvold og Bente Mosvold Andersen er søskenbarn og sentrale i utviklingen av Avenyen. Familiefirmaet Mosvold & Co er største aktør i en gruppe lokale investorer som har kjøpt opp over store deler av Avenyen. De satser på at alt de eier skal være utleid i løpet av året. FOTO: Kjetil Reite

Har brukt 600 millioner - nå fylles Avenyen opp igjen

Kurt Mosvold har sammen med flere lokale investorer brukt 600 millioner på å kjøpe eiendom i det som en stund ble kalt «Spøkelsesavenyen». Der er tidligere tomme lokaler i ferd med å fylles opp.