Ingrid Michalsen og Helle Ingeborg Mellingen vil sette Sørlandet på det nasjonale likestillingskartet – i et ambisiøst prosjekt med sertifiseringsordning for bedrifter. Prosjektet er et samarbeid mellom Næringsforeningen for Kristiansandsregionen og fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder. Ingrid Michalsen og Helle Ingeborg Mellingen vil sette Sørlandet på det nasjonale likestillingskartet – i et ambisiøst prosjekt med sertifiseringsordning for bedrifter. Prosjektet er et samarbeid mellom Næringsforeningen for Kristiansandsregionen og fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder. Foto: Reidar Kollstad

Vil på landstoppen i likestilling

Nytt pilotprosjekt satser på at Sørlandet skal gå fra å være dårligst til å bli best på likestilling og mangfold.

– For bedrifter som vil fremstå moderne, attraktive og innovative, er likestilling et konkurransefortrinn, sier Helle Mellingen, rådgiver for likestilling, inkludering og mangfold i Aust- og Vest-Agder fylkeskommune, og Ingrid Michalsen i Næringsforeningen. Foto: Reidar Kollstad
Ingrid Michalsen er redaktør i Næringsforeningen for Kristiansandsregionen. Foto: Reidar Kollstad

KRISTIANSAND: — Vi har allerede fått telefoner fra bedrifter som lurer på hvor de finner søknadsskjemaet, forteller redaktør Ingrid Michalsen i Næringsforeningen for Kristiansandsregionen.

Sammen med Helle Ingeborg Mellingen, rådgiver for likestilling, inkludering og mangfold i Aust- og Vest-Agder fylkeskommune, inviteres offentlig og privat virksomhet på Sørlandet til å bli med på pilotprosjektet for standardisering av likestilling i arbeidslivet.

— Det går på kjønn, etnisitet og funksjonsevne. Dette handler om en virksomhets vilje til å satse systematisk på mangfold, ikke bare på papiret, men i praksis, sier de to.

Større mangfold gir bedre forståelse av en bredere kundegruppe.

Har alt å vinne

Utgangspunktet er velkjent: Sørlandet scorer begredelig dårlig på likestillingsparametre som heltidsansettelser, lønnsforskjeller og kvinner i ledelse. Nå er det på tide å ta grep for å snu den negative trenden, fremholder Mellingen og Michalsen.

– For bedrifter som vil fremstå moderne, attraktive og innovative, er likestilling et konkurransefortrinn, sier Helle Mellingen, rådgiver for likestilling, inkludering og mangfold i Aust- og Vest-Agder fylkeskommune, og Ingrid Michalsen i Næringsforeningen. Foto: Reidar Kollstad

— Lykkes vi - og det skal vi - er målet at sertifiseringsordningen rulles ut nasjonalt, á la ordningen med miljøfyrtårn. Sørlandet skal gå fra å være sinke til å bli foregangsregion på likestilling, sier Ingrid Michalsen. - Sørlandets dårlige omdømme på likestilling har blant annet betydning for rekruttering av talenter, for innovasjonsevne og for tilflytning. Likestilling har en stor egenverdi i å ta i bruk alle ressurser i et samfunn, påpeker Mellingen.

Onsdag er det kick-off hos næringsforeningen i Østre Strandgate.

Mange er invitert til å søke, men få blir utvalgt. I første omgang kun ti-femten bedrifter.

- Hvorfor så eksklusivt?

— Fordi vi vil følge opp de som blir med på en skikkelig måte, og kvalitetssikre og bistå med kompetanseheving underveis. To stillinger knyttes til prosjektet, opplyser Helle Mellingen.

Flere saker om likestilling:

Gir økonomisk gevinst

De ser etter bedrifter med vilje til konkrete forpliktelser på likestillingsarbeidet, og har satt opp konkrete områder som skal jobbes spesifikt med. Ett eksempel er at alle nye stillinger lyses ut som heltidsstillinger. Et annet at virksomheten har en klar plan for å håndtere diskriminering og seksuell trakassering.

Ingrid Michalsen er redaktør i Næringsforeningen for Kristiansandsregionen. Foto: Reidar Kollstad

— Vi vil jobbe med de som vil jobbe med oss. De kan ha et godt eller dårlig utgangspunkt, men må ønske å bli bedre. Den viljen må være forankret i ledelsen, og tas inn i bedriftens strategi. Vi ser etter ledere som ser verdien av forskjellighet, sier de to.- Klart bedriftene etterspør hva de får ut av dette, også på bunnlinjen, erkjenner Ingrid Michalsen.

Hun viser til undersøkelser utført av McKinsey & Company, som konkluderer med at selskaper med høy andel kvinner i styrer og ledende stillinger klarer seg best gjennom krisetider.

— For bedrifter som vil fremstå moderne, og være attraktive og innovative, er likestilling et konkurransefortrinn, påpeker de.

— Større mangfold gir bedre forståelse av en bredere kundegruppe, noe som igjen gir uttelling i form av økonomisk gevinst, understreker Michalsen og Mellingen.

Likestilling har en stor egenverdi i å ta i bruk alle ressurser i et samfunn.

De første likestillingssertifikatene deles ut våren 2018. Les også: Mener kvinner må skjerpe seg

- Forskjellighet gir styrke

Hennig-Olsen Is deler gjerne sin suksessoppskrift for likestilling og mangfold i bedriften.

— Sette seg mål, og ha handlingsplaner med konkrete tiltak for å nå målene, oppsummerer hr-direktør Jan-Erik Narvesen den tradisjonelle Kristiansand-bedriftens mangeårige satsing på likestilling og mangfold.

Hennig-Olsen Is har jobbet målrettet med mangfold og likestilling siden 1998. T.v. hr-direktør Jan-Erik Narvesen sammen med Petter Grønås ved en tidligere anledning. Foto: Arkivfoto

De kan i dag skilte med en 50/50-andel kvinner i toppledelsen og førti prosent kvinner i andre ledende posisjoner. Bedriften utmerker seg også med et stort mangfold av ansatte med ulik etnisk, religiøs, politisk og kulturell bakgrunn. — Vår erfaring er at forskjellighet gir styrke og kan være et konkurransefortrinn, om en bruker det riktig, sier Narvesen.

Hennig-Olsen Is har vært med på et forprosjekt til sertifiseringsordningen, og hr-direktøren sier de ønsker å være med videre.

— De som tar likestilling og mangfold på alvor gjennom sertifiseringsordningen får et kvalitetsstempel, fastslår han.

Vis fakta ↓
Sertifiseringsordning for likestilte bedrifter