• Alcoa Listas anlegg er ikke stort i sin bransje. For å overleve, måtte verket forandre seg. «Ny Søderberg» var en idé som ble unnfanget og gjennomført her. Nå jobber Alcoa Lista videre og forsker på en helt ny måte å lage aluminium på. FOTO: Tarjei Leer-Salvesen

Alcoa Lista økte produksjonen, men minsket utslippene

Alcoa Lista økte produksjonen med 10 prosent, mens utslippene av klimagasser ble redusert med 70 prosent. Metoden de fant opp har spredt seg, og har foreløpig ført til utslippskutt på mer enn ti millioner tonn CO2-ekvivalenter årlig.