Ruller ut elektronisk journal til alle norske ambulanser

foto