I boka «Høyt og lavt» som ble lansert tirsdag, blir Norwegian-ansatte blant annet karakterisert som svikere og beskyldt for å ville ødelegge selskapet. I boka «Høyt og lavt» som ble lansert tirsdag, blir Norwegian-ansatte blant annet karakterisert som svikere og beskyldt for å ville ødelegge selskapet. Foto: NTB scanpix

Norwegian-ansatte føler seg trakassert av Kjos

Ansatte i flyselskapet Norwegian føler seg tråkket på av sjefen Bjørn Kjos i hans nye bok.

I boka «Høyt og lavt» som ble lansert tirsdag, blir ansatte blant annet karakterisert som svikere og beskyldt for å ville ødelegge selskapet.

Tillitsvalgt for pilotene, Halvor Vatnar, sier til NTB at han ikke forstår Kjos' behov for å tråkke på egne ansatte.

Ansatte i Norwegian føler seg trakassert av sin sjef Bjørn Kjos i boka «Høyt og lavt». Foto: NTB scanpix

Han mener Kjos har lyktes med å utvikle et stort flyselskap, men mislykkes i dialogen med og tilliten til sine piloter og kabinansatte.

– Kynisk

– Vi ser en smilende og populær konsernsjef i mediene, men som ansatte opplever vi sviktende personalpolitikk fra en relativt kynisk sjef, sier Vatnar og nevner pensjonsstriden i 2012 som eksempel.

– Med et pennestrøk endret Kjos de ansattes tariffestede pensjon. Vi fikk saken opp i rettssystemet, og Norwegian ble dømt for bevisst og grovt avtalebrudd, sier han.

– Lignende eksempler er det dessverre mange av, der ansatte blir overkjørt av ledelsen og presset så langt at vi må gå til sak mot eget selskap. Vi har vunnet alle disse rettssakene, men det sier noe om en sjef som ikke nødvendigvis ivaretar sine ansatte på en god måte, sier Vatnar.

– Feil om Luftfartstilsynet

I boka skildres blant annet et besøk de tillitsvalgte gjorde til Luftfartstilsynet i april 2013. Ifølge Kjos forsøkte de å stanse planene om å etablere langruter, noe han beskriver som et svik og en form for Kafka-prosess.

Vatnar avviser at dette er tilfelle.

– Vi har aldri hatt noe ønske om å stanse langrutene til selskapet, men vi har vært kritiske til bruk av asiatisk mannskap på bekostning av europeiske og norske arbeidstakere, sier han.

Når det gjelder møtet med Luftfartstilsynet var det et møte som gjaldt problematikk knyttet til spisepauser og operative forhold, sier han.

– Hele referatet fra møtet legger vi fram for offentligheten slik at alle kan se at påstanden fra Kjos ikke er riktig, sier Vatnar.

NTB har fått adgang til møtereferatet, som også omhandler ulik behandling av faste og kontraktsansatte flygere.

Ønsker bedre dialog

Vatnar regner ikke med noen unnskyldning fra Kjos, selv om han mener at påstandene i boken er feil.

– Vi har en leder som i egne øyne ikke gjør feil, og som utad sier han ønsker å ivareta alle ansatte i selskapet. Vi ønsker oss en bedre dialog med vår egen sjef, men når du må gi ut bok for å fortelle hvor misfornøyd du er med dine egne ansatte, tror jeg ikke vi kan regne med at det skal bli lettere å være ansatt i Norwegian under Kjos, sier han.