Anslaget kommer frem i en fersk utgave av Norges Banks pengepolitiske rapport, som ble lagt frem i forbindelse med rentemøtet torsdag. Norges Bank hevet torsdag styringsrenten med 0,5 prosentpoeng.

Styringsrenten er nå 2,25 prosent – det høyeste siden 2011, og opp fra null prosent for litt over ett år siden.

Fallet i boligprisene vil være mest merkbart de neste 12 månedene, ifølge banken.

«Vi venter at boligprisene vil falle med om lag fire prosent det neste året som følge av økte utlånsrenter», skriver Norges Bank i sin pengepolitiske rapport.

Banken venter at boligprisveksten vil ta seg noe opp igjen i de kommende årene.

«Boligprisanslagene er nedjustert siden forrige rapport, blant annet som følge av en raskere renteoppgang og et mindre stramt arbeidsmarked fremover», skriver banken.

Norges Bank venter også noe lavere boligbygging fremover, noe som isolert sett trekker boligprisene opp.

Vokser for 2023 som helhet

Hvis man ser på hele 2023, så venter banken at boligprisene vil falle med 2,4 prosent, etter en vekst på 5,5 prosent i 2022.

Men det er vanskelig å spå hvordan folk vil reagere på høyere renter, fordi mange husholdninger har høy gjeld, erkjenner banken. Det kan være at folk reagerer sterkere på rentehoppene enn banken tror.

«Etter en periode med svært lave utlånsrenter og høy gjeldsbelastning i husholdningene, er det usikkerhet rundt husholdningenes tilpasning når konsumpriser og renter øker mye», skriver sentralbanken.

«For eksempel kan husholdningenes etterspørsel etter bolig være mer sensitiv for renteøkninger enn det vi legger til grunn. Endringer i husholdningenes forventninger til boligprisutviklingen kan også bidra til et større boligprisfall enn anslått, for eksempel ved at mange fremskynder boligsalg og utsetter boligkjøp», skriver Norges Bank.

Venter prisvekst på 5,5 prosent i 2022

Norges Bank venter nå at boligprisene vil stige med 5,5 prosent i 2022.

Anslagene oppdateres jevnlig i de pengepolitiske rapportene. Anslaget for boligprisveksten er uendret siden forrige pengepolitiske rapport i juni.

Hittil i år har boligprisene steget med 9,1 prosent.