Kraftselskapet Glitre Energi gjør grep for å møte turbulensen i det finansielle kraftmarkedet.

Etter å ha sett sine posisjoner i markedet tape seg kraftig i verdi, flyttet selskapet en milliard kroner fra morselskapet til produksjonsselskapet Glitre Energi Produksjon.

Det skjedde gjennom en emisjon der morselskapet Glitre Energi tegnet seg for alle de nye aksjene. Beslutningen ble tatt på en ekstraordinær generalforsamling 23. august. Begrunnelsen var «behov for å styrke selskapets egenkapital».

Tap på sikringer

Som mange andre kraftprodusenter, har Glitre Energi inngått langsiktige kontrakter om å levere strøm til en fastsatt pris. Dette kalles «prissikring» og skal gi selskapet mer forutsigbare inntekter.

Når strømprisen i markedet er høyere enn prisen de har sikret seg på, blir kontraktene mindre verdt. Dette slår direkte inn på selskapets egenkapital.

Glitre Energi hadde et urealisert tap på kraftsikring på 1,7 milliarder kroner i første halvår i år.

I tillegg må Glitre Energi og andre aktører som driver med prissikring på markedsplassen Nasdaq, stille store beløp som sikkerhet, som følge av de skyhøye strømprisene.

Denne sikkerheten, kalt «marginkrav», må stilles tilgjengelig på kort varsel.

– Slik situasjonen er nå har vi gjort en kapitalforhøyelse, og konvertert gjeld til egenkapital. Vi gjennomfører jevnlig tilpasninger i kapitalstrukturen for våre heleide datterselskaper, ved enten å tilføre kapital eller ta ut kapital som utbytte eller konsernbidrag, sier Pål Skjæggestad, administrerende direktør i Glitre Energi.

– Gjorde dere det på grunn av energikrisen, og de høye marginkravene som kom fra Nasdaq?

– Ja, det er for at produksjonsselskapet skal være best mulig rustet i et svært usikkert marked med en krevende markedsutvikling.

Ingen nye kontrakter

Kraftprodusenten er eid av Drammen kommune og 18 andre kommuner i tidligere Buskerud. Selskapet står for rundt to prosent av Norges kraftproduksjon, ifølge selskapet.

– Er det en fare for at eierne, Drammen kommune og de andre, må inn med penger her?

Nei, vi har veldig god kontroll. Vi har ikke prissikret en kontrakt siden 2021 og alle de sikringskontraktene som vi har inngått sikrer fysisk produksjon fra våre elvekraftverk. Vi har med andre ord ingen tradingvirksomhet eller spekulative posisjoner, kun sikringskontrakter for faktisk kraftproduksjon frem i tid, sier Skjæggestad.

– Men vi registrerer at markedet er ekstremt usikkert og prisene kan gå i alle retninger. Mye av utviklingen er knyttet til det som skjer utenfor Norges grenser, men selvsagt også hva vi får av nedbør resten av året.

Pål Skjæggestad, konsernsjef i Glitre Energi. Foto: Glitre Energi

Får ikke utnyttet høyere priser

Selv om kraftprisene gikk i taket, har ikke Glitre kunnet håve inn på de høye kraftprisene.

Selskapet opplyser at de har produsert mindre strøm i år enn i fjor, og solgt den til en pris som er 67 prosent lavere enn markedsprisen i 2022.

– Vi har utelukkende elvekraftverk, og det har vært veldig tørt gjennom hele første halvår og det er tørt fortsatt. Dette i kombinasjon med at de som har magasiner lenger oppe i elvene holder tilbake vann, sa finansdirektør Håkon Levy i Glitre Energi til E24 i forrige uke.

Glitre Energi skriver at de kun får solgt strømmen sin til 67 prosent lavere enn markedsprisen. Foto: Glitre Energi

Turbulens i det finansielle kraftmarkedet

E24 omtalte forrige uken hvordan det finansielle kraftmarkedet kunne bli et stort problem for nordiske kraftselskaper, selv i en periode der kraftprisene er høyere enn noen gang.

Den svenske, finske og danske staten har kommet til unnsetning med likviditetsgarantier for kraftprodusenter i Norden. Disse garantiene er på flere milliarder kroner.

Turbulensen i kraftmarkedene har ført til at Nasdaq har krevd økt sikkerhet fra mange av medlemmene, som ofte må bla opp flere millioner på svært kort varsel.

Tidligere forrige uken beskrev Tafjord Kraft-sjefen sikringsinstrumentet som «et gigantisk risikoinstrument».

Har du tips om temaene i denne saken? E24 er avhengig av tips fra leserne våre. Kontakt E24s journalist på e-post ps@e24.no, eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4799240017