• Anmeldt for svindel av 86 millioner

  • Hver femte toppsjef fant svindel

Den domfelte slipper unna med å sone halvparten av dommen, ettersom to år av dommen gjøres til betinget fengsel med prøvetid på to år, skriver Sunnmørsposten.

Tingretten påpeker at mannens tilståelse trekker i formidlende retning, og de mener med bakgrunn i dette og mannens alder at to år av dommen gjøres betinget. Uten såkalt tilståelsesrabatt mener retten at fem års fengsel ville vært passende, skriver NTB.

— Det foreligger skjerpende omstendigheter, bedrageriene er foretatt over en periode på sju år og synes nøye planlagt, heter det i dommen.

- Stram økonomi

— Det begynte i mai 2003. Jeg hadde stram økonomi. I min store dumhet forsøkte jeg å lure Kystverket med en faktura på 30.000 kroner. Meningen var å betale den tilbake med en kreditnota, men på grunn av forskjellige omstendigheter skjedde det ikke. Slik begynte det å rulle, forklarte domfelte i retten fredag.

Fremgangsmåten var å få en kollega til å attestere en ferdig utfylt faktura på et småbeløp. Når den kom tilbake, føyde domfelte til noen siffer foran denne summen. Slik vokste for eksempel 150 kroner til 30.150 kroner.

Den justerte utbetalingen gikk til mannens firma. Overfor Kystverket handlet fakturaen om vareleveranser, mens den på vei over i regnskapet ble bokført som "konsulenttjenester".

Da forholdet ble avdekket, la mannen fram en uforbeholden tilståelse. Summen var kommet opp i 18,7 millioner kroner.

- Misbrukte sine kollegaer

Kystdirektør Kirsti Slotsvik, samt andre representanter fra Kystverkets ledelse, fulgte rettssaken i Sunnmøre tingrett.

- Jeg vil understreke at vi ser svært alvorlig på denne saken. Det er tross alt snakk om en tidligere ansatt som har vært i en betrodd stilling, og som på grovt vis har misbrukt sin stilling, vår tillit, og ikke minst misbrukt sine kolleger i Kystverket, sier kystdirektøren i en artikkel på Kystverkets hjemmesider.

— Det eneste jeg vil kommentere i forhold til selve rettssaken er at jeg er skuffet over at det i skjerpende retning ikke ble vektlagt at den tiltalte underslo offentlige midler, midler som Kystverket hadde fått tildelt for å utføre konkrete oppgaver på vegne av samfunnet, sier hun videre.

Erstatning

Kystverket jobber nå med å sikre og inndrive erstatningskravet til den dømte.

— Det er snakk om store summer, og vi gjør det vi kan for å inndrive det vi har krav på, understreker Kirsti Slotsvik.