• Vi bruker dette bildet fra desember 2018 som illustrasjon til en omtale av 2018-tallene fra Glencore Nikkelverks enormt svære morkonsern. Slik lyder den originale bildeteksten: «Nå blir det nytt kobberelektrolyseanlegg ved Glencore Nikkelverk. De tre herrene i forgrunnen, med sin symbolske spade anskaffet for anledningen, er f.v. Torjus Åkre og Ernst Rosseland fra forskningsavdelingen, t.h. prosjektleder Ådne Prestø Lie.» FOTO: Jacob Buchard (arkiv)

Ikke så verst fra enormt Glencore-konsern

Tallene er uforståelig store når Glencore-konsernet legger fram årsregnskap. Omregnet til norske kroner trengs 13 posisjoner for å få fram 2018-omsetningen.