• Stiftelsen Lindesnes fyr, som blant annet har som formål å «bevare, vedlikeholde og tilrettelegge Lindesnes fyrstasjon», har nå ansatt ny direktør. FOTO: Kjartan Bjelland

Ny direktør ved Lindesnes fyr

Espen Frøysland er ansatt som ny direktør for Stiftelsen Lindesnes fyr og starter i jobben 1. mars 2018.