• Når Bulk Infrastructure utvider aksjekapitalen med 400 millioner kroner, går shippingmagnat John Fredriksen inn med en så stor andel at han blir nest største eier etter Peder Nærbø. FOTO: Arkiv

John Fredriksen inn i Bulk Infrastructure

Shippingmagnat John Fredriksen går inn som medeier i Bulk Infrastructure, Peder Nærbøs ekspansive konsern.