• Dette laget har vært sentralt i utviklingen av MacGregor Norways nye og fjonge fibertau-kran. F.v. Ingvar Apeland, som var inne i den første konseptutviklingsfasen, deretter Oddvar Haugland som kom inn i den påfølgende produktutviklingsfasen, administrerende direktør Høye Gerhard Høyesen, Øyvind Solli, som jobbet sammen med Oddvar Haugland på produktutvikling, og til sist Tor Henrik Vik. Han har hatt ansvaret for en lang og grundig uttestingsjobb før potensielle kunder endelig kunne inviteres til demonstrasjon. FOTO: Rune Øidne Reinertsen

– Det var bare én ting å gjøre: Vi måtte bygge ei kran

Det holdt ikke med virtuelle demonstrasjoner. MacGregor Norway måtte bygge ei ekte fibertau-kran før potensielle kunder ble interessert. Det finske eierkonsernet stilte opp og nå står krana fiks ferdig på Voie.