– Involverte ikke styret i ankla­gene mot Retur­kraft