Norges Bank lar renten ligge på 0,25 prosent, i tråd med økonomenes forventninger.

«Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i desember», skriver sentralbanken, og tilføyer at gjenåpningen har gitt en markert oppgang i norsk økonomi.

Aktiviteten er nå høyere enn før coronapandemien, og oppgangen fortsetter om lag som Norges Bank har ventet.

Norges Bank hevet renten for første gang etter pandemien i september. Samtidig ble det varslet ny heving i desember, hvis utviklingen i økonomien gikk som forventet.

Dagens møte er et såkalt mellommøte, uten nye prognoser for renten og økonomien fremover. Det får vi først sammen med neste rentebeslutning 16. desember.

Prognosene fra september indikerer ytterligere tre hevinger neste år, med en rentetopp på 1,75 prosent ved utgangen av 2024.

«Usikkerhet om virkningene av høyere renter tilsier at styringsrenten heves gradvis», skriver sentralbanken.

Gjeninnhenting og boligmarked

Norges Bank kuttet renten med totalt 1,5 prosentpoeng i løpet av coronapandemiens første måneder. Fra mai 2020 lå renten på rekordlave null prosent.

Et overraskende sterk boligmarked, kombinert med en generell gjeninnhenting i økonomien er bakgrunnen for renteøkningen.

De rekordlave rentene ga et solid trykk i boligmarkedet gjennom pandemien, med høy prisvekst. De siste månedene har veksten imidlertid dempet seg, trolig på grunn av utsiktene til enda økte renter.

Strømdrevet inflasjon

«Økte strømpriser har gitt høy konsumprisvekst, men den underliggende inflasjonen er lavere enn inflasjonsmålet», skriver sentralbanken.

Norges Bank styrer etter et inflasjonsmål på to prosent over tid. I september førte prishopp på strøm til en total inflasjon på 4,1 prosent, det høyeste på over fem år, mens den underliggende inflasjonen bare steg til 1,2 prosent.

«Fremover vil trolig økt aktivitet i økonomien og stigende lønnsvekst bidra til å løfte den underliggende inflasjonen, men styrkingen av kronen den siste tiden kan dempe prisoppgangen.»

Kronen har styrket seg mer enn Norges Bank ventet, i takt med en markant oppgang i oljeprisen.

En euro koster nå 9,88 kroner, et par øre mer enn rett før dagens beslutning, men rundt 40 øre mindre enn før rentehevingen i september.

Fortsatt usikkerhet

Norges Bank påpeker at det fortsatt er usikkerhet om det videre forløpet for pandemien og virkningene på norsk økonomi.

«Smitten har økt igjen den siste tiden, men høy vaksineringsgrad vil trolig begrense behovet for nye innstramminger.»

I kjølvannet av pandemien har det oppstått flaskehalser og forstyrrelser i internasjonale produksjonskjeder som øker prisene globalt, som er en kilde til bekymring for sentralbankene i USA og Europa.

Norges Bank er også opptatt av dette, og viser til risiko for at det kan dempe den økonomiske oppgangen og bidra til høyere prisvekst også her hjemme.

DNB Markets-analytiker Oddmund Berg er særlig spent på hvordan internasjonal inflasjon og flaskehalser påvirker norsk økonomi. Foto: Stig B. Fiksdal

Bare dommedag kan hindre rentehopp

Økonomene i Nordea Markets er nå helt overbevist om at det kommer et nytt rentehopp i desember.

– Bare dommedag kan hindre det fra å bli en realitet, skriver Nordeas Dane Cekov og Kjetil Olsen i en kommentar.

I tillegg venter de at Norges Bank hever rentebanen (prognose om renteutviklingen fremover) på desembermøtet.

– Den fra september signaliserte tre renteøkninger i 2022. Den i desember kan lett antyde stor sannsynlighet for en fjerde renteøkning i 2022, skriver økonomene.

Handelsbanken er også overbevist om ny renteheving i desember, og venter fortsatt ytterligere tre hevinger neste år slik at nivået kommer opp i 1,25 prosent ved utgangen av 2022, ifølge en kommentar.

DNB Markets-analytiker Oddmund Berg la særlig merke til Norges Banks henvisninger til internasjonal flaskehalser og økende inflasjon. I den forbindelse blir de neste BNP- og inflasjonstallene for Norge veldig viktige.

– Hvis de bekrefter frykten for at oppsvinget her hjemme blir litt svakere, så kan rentebanen som den ser ut nå virke litt for aggressiv, sier han til E24.

Han tror likevel at renten heves både i desember i år, og mars og juni neste år, mens utviklingen etter det er mer uklar.

Det er ingen pressekonferanse knyttet til dagens beslutning.