De to selskapene er tradisjonsrike selskaper i Lindesnes-regionen, med 15–20 års fartstid. Begge har i dag rundt 15 ansatte hver.

ELIT Elektro har eksistert siden 2000 og har levert el- og it-installasjon både til næringslivet og privatmarkedet i regionen. EnøkTotal ble etablert i 2008 og har spesialisert seg på energiøkonomisering og energiledelse, med kunder og samarbeidspartnere over hele landet.

ELIT Elektro blir nå et selvstendig datterselskap i EnøkTotal-gruppen, som fra før også eier programvareselskapet EnergyManager.

– Vi har kommet fram til at vi sammen kan bli sterkere ved å samle kompetanse og kapasitet i elektromarkedet og innen energieffektivisering, sier daglig leder Rune Rosseland i EnøkTotal i en pressemelding.

Ifølge Rosseland skyldes sammenslåingen et ønske om mer slagkraft i møte med større prosjekter.

Alle de 30 ansatte skal bli med videre, og den økte effektiviteten skal ifølge bedriften bli tatt ut i økt kapasitet i et større marked.

Dagens eiere i ELIT går etter salget inn på eiersiden i EnøkTotal. Det nye selskapet regner med å omsette samlet for mellom 75 og 100 millioner kroner til neste år.