Jan Oddvar Skisland vil bidra til at næringslivet i Kristiansand kommer seg gjennom krisen. Jan Oddvar Skisland vil bidra til at næringslivet i Kristiansand kommer seg gjennom krisen. Foto: Kjartan Bjelland

Vil gi 100 millioner til lokalt næringsliv i krise