• Dette laget står bak studentbedriften Sentient Finance AS. F.v. Morten Goodwin, som er førsteamanuensis og "Deputy Director" ved UiAs senter for kunstig intelligens i Grimstad, deretter masterstudent Atle Kristiansen, dosent og finansekspert Terje Heskestad fra Handelshøyskolen ved UiA på Gimlemoen, masterkandidat og gründer Enver Bjørnstad, doktorgradsstudent og gründer Jahn Thomas Fidje, masterkandidat og gründer Jahn Åsvald Einarsmo, og til slutt mastestudent Øystein Andreassen. (Han og Atle Kristiansen bidrar til Sentients utviklingsarbeid ved siden av studiene.) FOTO: Rune Øidne Reinertsen

Én million til studentbedrift ved UiA

Studentbedriften Sentient Finance AS har fått én million kroner fra Forskningsrådet.