Flere hundre millioner kroner skal stå på spill for Nicolai Tangen i en pågående skattesak med britiske myndigheter. Det skriver VG mandag. Her er Tangen avbildet i London i februar 2018. Flere hundre millioner kroner skal stå på spill for Nicolai Tangen i en pågående skattesak med britiske myndigheter. Det skriver VG mandag. Her er Tangen avbildet i London i februar 2018. Foto: Kjartan Bjelland

VG: Tangen i skattesak med britiske myndig­heter

Nicolai Tangen og hans selskap, AKO Capital, er i en pågående skattesak med britiske myndigheter. Det bekrefter Tangen overfor VG.

For den påtroppende sjefen for Oljefondet kan det stå flere hundre millioner kroner på spill, ifølge avisen.

Tangen har siden 2005 ledet hedgefondet AKO Capital og tjent flere milliarder kroner som fondsforvalter.

VG har stilt spørsmål til Tangen om en pågående skattesak mellom hans selskap og britiske myndigheter. Skatt fra britiske selskaper kreves inn av Her Majesty Revenue and Customs (HMRC).

Forvalter 180 milliarder

Tangen skriver følgende til VG i en e-post:

– I likhet med store deler av bransjen, har AKO Capital og partnerne en pågående skattesak med britiske skattemyndigheter knyttet til incentivordninger. Det er et såkalt «deferred payment scheme» som de fleste i bransjen satt opp etter finanskrisen for å skape enda bedre samsvar mellom investorer og forvalternes interesser, skriver Tangen.

Fondet forvalter nå rundt 180 milliarder kroner. Selskapet har i dag rundt 70 ansatte og forvalter pengene til universiteter, veldedige stiftelser og familieselskaper. Selskapet er basert i London, der Tangen har vært bosatt de siste 28 årene.

Tangen selv er på 41. plass på Kapitals liste over de 400 rikeste nordmennene med en nettoformue på 5,5 milliarder kroner.

Store summer

VG skriver at skattesaken for Tangens del involverer flere hundre millioner kroner.

– All skatt er innbetalt og deler vil eventuelt bli tilbakebetalt til partnerne dersom selskapets syn vinner frem. Denne type saker er relativt vanlige i Storbritannia. Hvis vi får medhold, kan det være snakk om flere hundre millioner kroner for min del, skriver Tangen til VG.

På grunn av koronakrisen er det usikkert når saken blir ferdig behandlet.