Elkem Carbon oppnådde det beste, økonomiske resultatet blant samtlige av Elkems 29 produksjonsenheter i 2019. Bedriften ser ut til å følge opp i år; i første kvartal 2020 var den lyspunktet i et ellers litt trist perioderesultat. Elkem Carbon oppnådde det beste, økonomiske resultatet blant samtlige av Elkems 29 produksjonsenheter i 2019. Bedriften ser ut til å følge opp i år; i første kvartal 2020 var den lyspunktet i et ellers litt trist perioderesultat. Foto: Reidar Kollstad (arkiv)

Elkem-konsernets lyspunkt på Fiskaa