KVINESDAL: Riktignok betjener selskapet kunder i hele Norge, men det er neppe tilfeldig at USA Experten OK Reiser AS har tilhold i Kvinesdal. Nettopp Kvinesdal, samt eksempelvis Farsund/Lista og Tveit i Kristiansand, er områder med særlig tette bånd til Sambandsstatene. Det gir livsgrunnlag for et spesialisert reisebyrå.

Ove Kjell Ryerson er klart største eier av denne utmerkede butikken, med 80 prosent av aksjene. Så har daglig leder/styreleder Per Erik Røgenes og Tom Rasmussen ti prosent hver.

I fjor ble det utført fem årsverk. De stod tre mannlige og fire kvinnelige ansatte for – til sammen åtte (!) – i følge styrets beretning.

USA Experten OK Reiser AS
20112010
Inntekter50,850,1
Ord. avskrivninger0,00,0
Driftsresultat3,81,3
Resultat før skatt3,91,4
Anleggsmidler0,10,1
Omløpsmidler5,53,2
Egenkapital3,00,3
Langsiktig gjeld0,00,0
Kortsiktig gjeld2,63,0
Regnskapets info.nivå{numb}
Inntjening{smile}{numb}
Betalingsevne{smile}{numb}
Egenkapitalandel{smile}{numb}
(Alle tall i millioner kroner)