Hytteboomen under pandemien har fortsatt i 2021.

I årets første kvartal økte omsetningen av hytter og fritidsboliger i alle fylker sammenliknet med tilsvarende kvartal i 2020, skriver SSB torsdag.

Målt i antall hytter ble det solgt flest i Innlandet (890), i tillegg til Viken og Oslo (860).

På kommunenivå ble det solgt flest hytter i Trysil, Hol og Vinje med henholdsvis 133, 122 og 107.

Totalt ble over 3.600 fritidsboliger omsatt fra januar til mars – 49 prosent flere enn samme periode i fjor.

Omsetningsøkningen var størst i Agder, med en vekst på 90 prosent fra samme kvartal i 2020.

Hver tredje hytte som ble solgt i første kvartal kostet under en million kroner.

Samtidig kostet 40 prosent av hyttene mellom 1 og 3 millioner kroner.

For en av fem hytter måtte de nye eierne ut med mellom 3 og 5 millioner kroner, mens 8 prosent kostet over 5 millioner kroner.

I alt 60 av de omsatte hyttene dette kvartalet gikk for en pris på over 8 millioner kroner.