Ansiktsuttrykkene speiler hvordan det gikk i 2020. F.v. administrerende direktør Peter Klemsdal i Sørlandets Kompetansefond, administrerende direktør Kirsti Mathiesen Hjemdahl i Cultiva og Jan Erik Tønnessen, som er kapitalforvalter for begge stiftelsene. Ansiktsuttrykkene speiler hvordan det gikk i 2020. F.v. administrerende direktør Peter Klemsdal i Sørlandets Kompetansefond, administrerende direktør Kirsti Mathiesen Hjemdahl i Cultiva og Jan Erik Tønnessen, som er kapitalforvalter for begge stiftelsene. Foto: Rune Øidne Reinertsen

Knallår for Cultiva og Kompetansefondet