– Vi må lykkes med omstillingen nå, ellers blir alt kinesisk

foto
F.v. Torstein Håkedal og Heine Østby fra 3B-Fibreglass Norway, deretter Magnus Bårdsen og Anne Karin Knausgård fra Aker Offshore Wind. Helt t.h. Rune Klausen fra klyngeorganisasjonen Fremtidens Havvind. Bildet er tatt i inngangspartiet til 3B, hvor FNs 17 bærekraftmål er "stablet opp" i form av én kartong til hvert. Foto: Rune Øidne Reinertsen