En rekke selskaper posisjonerer seg nå for å vinne arealer for havvind på norsk sokkel, hvor det til sammen skal bygges ut en kapasitet på 4.500 megawatt (MW).

I fjor skrev E24 at den danske havvindutbyggeren Ørsted vil satse på norsk havvind sammen med Hafslund og Fred. Olsen gjennom det felleseide selskapet Blåvinge.

Blåvinge har i det siste jobbet for å knytte til seg underleverandører og bygge opp en leverandørkjede. Selskapet samarbeider med oljeleverandøren Rosenberg Worley, som har verft på Buøy i Stavanger, om produksjon av fundamenter.

Nå skal Blåvinge også samarbeide med Arendal-selskapet APL, som eies av National Oilwell Varco. APL har lang erfaring med forankringsløsninger i oljesektoren, og nå skal de også forankre flytende vindturbiner.

– Det er viktig for oss å gå tidlig i dialog med leverandører for å finne gode løsninger. Vi ønsker å bygge forståelse og kompetanse rundt hva som skal til i en leverandørkjede til flytende havvind, sier leder for leverandørkjeder Jon Kippenes i Blåvinge til E24.

– Hva skal APL levere?

– De skal levere et forankringsdesign for vindparken, og se på hvordan vi kan finne optimale løsninger for flytende havvind i Utsira-området, sier Kippenes.

En rekke oljeleverandører har de siste årene satset på havvind. Aker Solutions leverer understell til Hywind Tampen-prosjektet, og Aibel leverer en rekke omformerplattformer til havvindprosjekter.

Managing Director Haavard Hjellseth i APL er glad for samarbeidet med Blåvinge.

– Konsortiet har unik kompetanse innen havvind, kraftmarked og marine operasjoner. Dette vil bidra sterkt til at vi kan nå vår ambisjon om å bli en ledende leverandør til havvindindustrien både nasjonalt og internasjonalt, sier Hjellseth ifølge en melding.

– Gjør noen riktige ting

Mange aktører har meldt seg på i kampen om å få bygge ut flytende og bunnfast havvind på norsk sokkel.

Den flytende havvinden skal bygges ut i Utsira Nord-området utenfor Rogaland, mens den bunnfaste skal bygges ut i området Sørlige Nordsjø 2 i nærheten av sjøgrensen mot Danmark.

Tildelingen av arealer til flytende havvind i Utsira Nord skal baseres på visse kvalitative krav, og ikke bare det økonomisk gunstigste tilbudet.

– Partnerskapet vårt har alle forutsetninger for å lykkes. Vi mener også vi gjør noen riktige ting med de samarbeidene vi nå inngår med norske leverandører, sier Kippenes.

– Det å bygge opp leverandørkjedene er viktig både for oss som partnerskap og Norge som havvindnasjon. Vi venter i spenning på utformingen av rammeverket fra Olje- og energidepartementet både for Utsira Nord og Sørlige Nordsjø 2, sier Kippenes.

Fra venstre: Managing Director Haavard Hjellseth i APL, Arendal-ordfører Robert Cornels Nordli, Jon Kippenes i Blåvinge, Lars Mikkel Reiersen i Blåvinge, Karoline Bakken i Blåvinge, Geir Olav Hovde i APL og Bjørn Andersen i APL. Foto: Fred. Olsen

– Veldig fornøyde

– Hva er det viktigste som må skje nå på flytende havvind, fra politikernes side? Hva venter du på?

– Det har vært en høringsrunde for inndeling av områder, og vi forventer at de kvalitative kravene for flytende havvind i Utsira blir lansert senere i år. Vi er forberedt på å konkurrere på de vilkårene som myndighetene legger opp til, sier Kippenes.

Det at Norge nå får et hjemmemarked for flytende havvind er ifølge Kippenes et viktig første skritt for å bygge kompetanse og teknologi innen havvind.

– Vi er veldig fornøyde med at regjeringen har kunngjort en ambisjon om 30GW havvind innen 2040. Samtidig er det viktig at dette følges opp med regelmessige tildelinger av konkrete prosjekter for å sikre nødvendige investeringer og bygging av norske arbeidsplasser, sier han.

Kippenes har tidligere jobbet i Equinor. I fjor omtalte E24 hvordan Kippenes og Equinor samarbeidet med leverandørene Aibel og Hitachi ABB Power Grids om å redusere vekten på omformerplattformene til havvindanlegget Dogger Bank. Dette barberte kostnadene med milliarder av kroner.

– Tror ikke toget har gått

Kippenes tror at norske leverandører fortsatt har muligheter til å ta markedsandeler globalt, særlig innen flytende havvind.

Samtidig satser land som Frankrike også tungt på flytende havvind, og Skottland delte nylig ut en rekke områder til flytende havvind gjennom Scotwind. Både Fred. Olsen Seawind og og Ørsted var blant dem som fikk tilgang på arealer i denne runden.

Jon Kippenes jobbet tidligere for Equinor, men er nå leder for leverandørkjeder i Blåvinge, som eies av Ørsted, Fred. Olsen og Hafslund E-Co. Foto: Equinor

– Vi tror ikke toget har gått for Norge, og jeg mener det også bør være en ambisjon å ta globale markedsandeler. Norge bør ha store muligheter til å være tidlig ute på flytende havvind, sier Kippenes.

– På bunnfast vindkraft har det vært aktivitet internasjonalt lenge. Her mener vi også at det er muligheter for norske leverandører. Likevel har nok flytende havvind flere likheter med petroleumsinstallasjoner, hvor norsk industri har lang erfaring. Der kan vi ha mye å hente, sier han.

Norwegian Energy Partners jobber for å fremme norsk energirettet eksport. I fjor anslo de at norske leverandører kan øke sin omsetning av havvindløsninger til 80–100 milliarder kroner i året rundt år 2030, fra et nivå på rundt 11 milliarder kroner i 2019.

Norsk havvindindustri har potensial til å kunne selge produkter og tjenester for over 500 milliarder kroner frem mot 2030, ifølge organisasjonen.