• Dette er sentrale mennesker i det ferske, store forskningsselskapet Norce, for anledningen fotografert i selveste Markensgade i Kristiansand. F.v. Ingrid Helgøy, Ingvild Eide Graff, Thor Arne Håverstad og Elisabeth Maråk Støle. Støle er Norces toppsjef og følgelig den som skal sørge for at brikkene faller på plass. Det er mange av dem. FOTO: Reinertsen, Rune Øidne

Forskningskjempe i støpeskjeen

Forskningskjempen Norce, som Agderforskning og Teknova nå inngår i, er i støpeskjeen. 60 faggrupper skal ha hver sin leder.