• Paul Todousz håndterer krana når et gulvelement i betong skal flyttes for neste arbeidsoperasjon hos Elementsør AS i Lohnelier. FOTO: Kristin Ellefsen

Ny fabrikk er i sving i Søgne

Da Mur i Sør måtte flytte fordi bedriften kommer i veien for ny E 39, ble det en anledning til å skille ut produksjonen av bygningselementer i betong i egen virksomhet. Nå har ferske Elementsør AS tatt i bruk en spesialdesignet fabrikk til 80–90 mill.